OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naše zásady sú:

Spoločnosť MNFORCE prísne dodržuje právne predpisy a profesné, etické zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov. Dôsledná ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia patrí medzi naše priority. Súčasťou našich prieskumných projektov je zhromažďovanie a spracovávanie informácií od jednotlivých respondentov – členov ePanelu. Informácie, ktoré s nami zdieľate sú chránené a spracovávané v súlade s platnými zákonmi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (známym jako GDPR).

Plné znenie našich pravidiel ochrany osobných údajov si môžete prečítať v tomto dokumente.

Zavrieť